piątek, 29 kwietnia 2016

Chwi­la za­dumy. 
Spoj­rze­nie, niewin­ny gest. 
Co ro­bić dalej?
M.D

5 komentarzy: