poniedziałek, 30 maja 2016

Na­wet krocząc przez ciem­ny, niez­na­ny las, nie czuję się tak za­gubiony, 
jak wśród włas­nych myśli. 
Żelek

sobota, 28 maja 2016Patrz!
Zak­witły maki.
czer­wo­ne ma­ki na naszej ścieżce
nieza­tar­te wspomnienia
nie poz­wolą ich zadeptać.
Za­sadźmy no­we chwile....
madz

poniedziałek, 23 maja 2016


ktokolwiek widział, ktokolwiek wie ....

emaila niestety nie byłoPłacze dziewczynka, balon uciekł jej,

Ludzie mówią nie płacz, a balonik hen!

B.Okudżawa