piątek, 25 marca 2016

niedziela, 20 marca 2016


Jest ta­ka mgła co budzi się z człowiekiem i zasłania oczy na wszys­tko co piękne. 
Dante7

czwartek, 17 marca 2016
Może chciałbyś co wieczór wyp­ro­wadzać mo­je sta­ny lęko­we na spacer? 
autodestrukcja

czwartek, 3 marca 2016