poniedziałek, 28 grudnia 2015Kim os­ta­tecznie jes­tem? Dziec­kiem tyl­ko, które lu­bi dźwięk swe­go imienia i pow­tarza je ciągle. 
W.Whitman

niedziela, 27 grudnia 2015Zielo­na ziemia, po­wiadasz? Jest w niej wiele te­matów dla le­gen­dy, cho­ciaż ją dep­czesz w pełnym blas­ku dnia.
J.R.Tolkien

czwartek, 24 grudnia 2015Cu­dow­nych Świąt Wam życzę! tej zi­my trud­no o anioły
które pod­czas śnieżnej zawieruchy
płat­ka­mi wiel­kości piór
opa­dają tej no­cy na ziemię
i choć kryją się w sza­rym tłumie
dzięki to­bie wiem
że tu są
ty wiesz że każde­go dnia
życzę ci jak najlepiej
ale głos się we mnie łamie
jak opłatek
którym z tobą się dziś nie przełamię

g.

poniedziałek, 21 grudnia 2015Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. 
T.Jansson